Jak zwracać się do niani

Jak zwracać się do niani

Po urodzeniu dziecka chesz wrócić do pracy. Musisz więc zatrudnić nianię.

Ewa Sawicka

autorka książki "Savoir-vivre. Podręcznik dobrych manier"

Jesteś młodą, dwudziestoośmioletnią kobietą i nie bardzo wiesz jak się zachować wobec osoby w wieku Tojej mamy, która w jakiś sposób będzie Toją podwładną.
Jak postępować, by z jednej strony jej nie urazić, ale też wyegzekwować od niej taką opiekę nad dzieckiem, jakiej sobie życzysz?

Miły, ale zachowujący dystans sposób bycia to najwłaściwsza postawa. Nanią to osoba, do której umiejętności masz wystarczające zaufanie, by powierzyć jej opiekę nad niemowlęciem.

To dobrze wróży na przyszłość.

Podstawowe reguły gry

Żeby niania opiekowała się naszym dzieckiem tak długo, jak tego potrzebujemy, staraj się (nie tylko mama, ale też tata dziecka) stosować do następujących reguł:

• Zwracaj się do niej pełnym szacunku, dobrze brzmiącym po polsku zwrotem „pani" z dodaniem imienia, a jeśli jest od nas starsza - w pełnym brzmieniu („Pani Małgorzato"), natomiast jeśli jest młodsza lub w podobnym wieku możemy użyć zdrobnienia („Pani Aniu").

• Nie spolszczaj imion. Ponieważ często zatrudniamy cudzoziemki, dbaj, by prawidłowo wymawiać ich imiona. Chyba że sama zainteresowana się tego domaga.

•  Jasno określ wymagania. Najlepiej już pierwszego dnia pokazać spis podstawowych obowiązków (nie może się on znacząco różnić od tego, co ustaliliśmy podczas rozmowy kwalifikacyjnej), to pozwoli uniknąć konfliktów, gdy niania z czegoś nie będzie się wywiązywała należycie, a nas powstrzyma przed pokusą zwiększania jej zakresu obowiązków. Czymś nagannym jest zwiększanie ich za to samo wynagrodzenie.

• Pobory wypłacaj zawsze w terminie. Ponieważ większość tego typu zatrudnień odbywa się bez spisania umowy, tylko dobre wychowanie stoi na straży naszej słowności w tym względzie. Niedopuszczalne jest „potrącanie" z wynagrodzenia kosztów herbaty czy ciasteczka, które pozostawiasz do jej dyspozycji lub obciążanie jej kosztem np. naprawy urządzenie, którego nie nauczyłaś jej obsługiwać (np. urwie nowoczesny kran, pociągając za rączkę nie w tę stronę co trzeba). Koszt naprawy oczywiście spoczywa na nas.

• Nie naruszaj jej prywatności. Nie wypytuj o życie osobiste czy kraj pochodzenia, jeśli nie ma ochoty o tym mówić. Sama także nie czyń z niej powiernicy naszych małżeńskich czy zawodowych problemów.

• Nie okazuj zazdrości, ale ciesz się, gdy nasza córeczka lub synek lubi swoją nianię. To dowód, że właściwie wykonuje swoje obowiązki. Takie nastawienie dziecka jest lepszym dowodem, iż rzetelnie wypełnia swoje obowiązki niż podglądanie jej ukrytą kamerą internetową.

•    Nie upokarzaj jej wątpliwymi prezentami. Oddawanie spranych czy „tylko lekko" poplamionych ubrań, zniszczonych butów itp. rzeczy jest naganne. Jeśli już chcemy wspomóc nianię czy jej rodzinę, to dawaj w prezencie rzeczy, które naprawdę można bez wstydu nosić lub w inny, taktowny sposób wspieraj, np. podejmując się zakupu wyprawki do szkoły jej dzieciom.

08.05.2009

foto:istockphoto.com