• Czynniki ryzyka depresji

    Czynniki ryzyka depresji

    To, że ktoś z Twoich krewnych cierpiał na depresję, nie oznacza automatycznie, że Ty też na nią zachorujesz. Jednak jesteś na nią bardziej...