Zabawa. Szymon mówi

Zabawa. Szymon mówi

Ta gra polega na wykonywaniu poleceń. Do grypotrzebna jest co najmniej czwórka dzieci (im więcej jest uczestnikówzabawy, tym zabawniejszy jest przebieg gry).

Przebieg zabawy:

Jedna z osób grających zostaje "Szymonem". Zadaniem tej osoby jestwydawanie poleceń. Ale uwaga! Jeżeli "Szymon" swoje zadanie rozpoczynaod słów: "Szymon mówi - biegajcie!" - dzieci muszą wykonać to zadanie.Jeżeli coś rozkaże bez użycia słów : "Szymon mówi"- reszta dzieci niemoże być mu posłuszna i odpowiada: "Szymon nam nie kazał!" Gra maprzebiegać w szybkim tempie, żeby nie było zbyt dużo czasu do namysłu.Każdy, kto popełni jakiś błąd - odpada. Następnym "Szymonem" zostaje todziecko, które najdłużej pozostaje w grze.