Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

1. AQS group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa („MamyPomysl”), jako operator serwisu internetowego, udostępnianego pod adresem fashionpost.pl („Serwis”), w pełni respektując prawo użytkowników Serwisu do ochrony prywatności, gwarantuje im prawo wyboru, w jakim zakresie udostępniane będą informacje, które ich dotyczą.

2. MamyPomysl umożliwia korzystanie z Serwisu w sposób anonimowy, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z niektórych usług w Serwisie wymaga rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i należy do decyzji użytkownika.

3. MamyPomysl oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji w Serwisie gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Serwisu, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania (tzw. logi systemowe) oraz dane statystyczne, informacje dotyczące preferencji użytkowników itp. (tzw. pliki cookies).

4. Istotnymi dla niniejszego dokumentu pojęciami są:

– pliki cookies–– niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, która jest przechowywana w urządzeniu końcowym użytkownika, a którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia końcowego,

– log systemowy – informacja, jaką przekazuje serwerowi urządzenie końcowe użytkownika przy każdym połączeniu; może zawierać różne dane (w szczególności numer IP, datę i czas wizyty itp.), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić, skąd nastąpiło połączenie,

– adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie końcowe podłączone do Internetu –numer IP może być na stałe związany z danym urządzeniem końcowym (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).

5. MamyPomysl pozyskuje informacje o użytkownikach Serwisu poprzez:

– formularze, w których użytkownik dobrowolnie zamieszcza informacje,

– pliki cookies (tzw. ciasteczka), zapisywane w urządzeniach końcowych użytkownika,

– logi systemowe serwera operatora hostingowego – spółki home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS – 0000431335, NIP – 852-21-03-252.

6. Informacje gromadzone przez MamyPomysl wykorzystywane są w celu:

– świadczenia usług i informowania o usługach,
– optymalizacji i udoskonalenia Serwisu oraz dostosowania Serwisu do potrzeb użytkownika,
– zapewnienia bezpieczeństwa serwisu,
– tworzenia statystyk, dotyczących funkcjonowania Serwisu,
– prowadzeniu działań reklamowych, z uwzględnieniem zainteresowań i miejsca zamieszkania użytkownika, pod warunkiem uzyskania jego uprzedniej zgody.

PLIKI COOKIES

1. MamyPomysl oświadcza, że stosowane w Serwisie pliki cookies mają charakter plików: „sesyjnych” (session cookies) lub „stałych” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

2. Informacje pozyskiwane w ramach plików cookies nie identyfikują danych osobowych użytkownika i nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.

3. Celem gromadzenia informacji w ramach plików cookies jest pozyskanie wiedzy o wydajności i funkcjonowaniu Serwisu, prowadzenie działań statystycznych i badawczych, mających na celu usprawnienie Serwisu i świadczonych w nim usług, personalizację usług, mając na względzie preferencje użytkowników, prowadzenie działań reklamowych w Serwisie.

4. Przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika jest zazwyczaj domyślnie dopuszczone przez przeglądarkę internetową, z tym zastrzeżeniem, że użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmian ustawienia w tym zakresie, co szczegółowo wskazano w pkt. IV ust. 3.

5. MamyPomysl gromadzi informacje o użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7 poniżej.

6. W Serwisie zamieszczane są także pliki cookies zewnętrzne, zamieszczane przez partnerów MamyPomysl, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych, a mianowicie:

– pliki cookies, związane z badaniami pochodzą od spółki GEMIUS S.A. oraz Google Inc. (w ramach funkcjonalności Google Analitics),

– pliki cookies, związane z działaniami reklamowymi pochodzą od spółki STROER Sp. z o.o.

7. Wobec powyższego MamyPomysl zaleca użytkownikom zapoznanie się z zasadami gromadzenia plików cookies przez wskazane powyżej podmioty, które publikowane są na stronach internetowych partnerów.

8. MamyPomysl zastrzega, że pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem Serwisu mogą być także wykorzystywane przez innych partnerów Fashionpost, do celów realizacji usług, udostępnianych za pomocą Serwisu.

LOGI SYSTEMOWE

1. Niezależnie od plików cookies w Serwisie gromadzone są informacje o użytkownikach w postaci logów systemowych przekazywanych przez przeglądarki internetowe. Podlegają one zapisaniu w warstwie serwerowej.

2. Informacje gromadzone w ramach logów systemowych są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem, rozpoznawania problemów związanych z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.

3. Informacje, zapisywane w postaci logów systemowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą zawierać w szczególności:

– adres IP użytkownika,
– adres URL strony internetowej, odwiedzanej przez użytkownika,
– adres URL strony internetowej uprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez przekierowanie,
– dane dotyczące przeglądarki internetowej użytkownika i systemu operacyjnego,
– nazwę stacji użytkownika (identyfikacja realizowana przez protokół http).

OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Informacje gromadzone przez MamyPomysl udostępniane są osobom trzecim, w tym w szczególności upoważnionym organom państwowym, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, a także po uzyskaniu zgody użytkownika, w celu świadczenia określonej usługi.

2. Użytkownik posiada prawo wglądu, zmiany oraz usunięcia udostępnionych informacji.

3. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji (plików cookies) poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. MamyPomysl zastrzega jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

Niezależnie od zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, co zostało szczegółowo wskazane na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek internetowych, a mianowicie – w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:
– Google Chrome – https://www.google.pl/chrome/browser/privacy/,
– Internet Explorer 8.0– https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
– Mozilla Firefox– https://www.mozilla.org/pl/privacy/,
– Opera –http://www.opera.com/privacy,
– Safari– https://www.apple.com/legal/privacy/pl/.

 

 

Reklama