Poradnik ubezpieczeniowy przezornego rodzica

Poradnik ubezpieczeniowy przezornego rodzica

Rozmowa z Panią Bożeną Wolińską - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych, Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

Artykuł sponsorowany

Dlaczego ubezpieczenia osobowe są takie ważne?

Bo życie i zdrowie jest takie ważne. W dzisiejszych czasach decydujemy się ubezpieczyć mieszkanie, dom, auto, sprzęt elektroniczny zapominając często o nas samych. Obecnie ubezpieczenia osobowe to już nie tylko zwykłe ubezpieczenia NNW, ale także cały pakiet dodatkowych świadczeń wspierających poszkodowanego w trudnej dla niego sytuacji, spowodowanej wypadkiem wraz z jego konsekwencjami. Dzięki takiemu ubezpieczeniu pozyskujemy świadczenia w związku z pobytem w szpitalu czy też wynikające z niezdolności do pracy, nauki.

Pamiętajmy, że na zwolnieniu lekarskim otrzymujemy średnio o 20 % niższe wynagrodzenie a odpowiednie ubezpieczenie osobowe może to łatwo zrekompensować. Ubezpieczenie osobowe pokrywa również koszty leczenia, które mogą stanowić dla nas bardzo poważny wydatek. Otrzymujemy także liczne świadczenia w związku z utratą możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu, co w okresie poszukiwania nowej posady ma nieocenione znaczenie.

Czy warto ubezpieczać się od NNW? Dlaczego?

Ubezpieczenie NNW jak każde ubezpieczenie nie uchroni nas od zaistnienia wypadku. Pozwoli jednak na zminimalizowanie jego skutków. Życie i zdrowie w efekcie zawsze okazują się tym co jest najcenniejsze i najważniejsze. Środki finansowe uzyskane z ubezpieczenia pozwolą na zapewnienie lepszego leczenia czy też zapewnią pewien poziom bezpieczeństwa finansowego przez okres wyłączenia z życia zawodowego.  

Przekonując do potrzeby ubezpieczenia NNW warto zapytać czy chętnie jeździmy autem z rozbitym zderzakiem? Nie! Dlatego ubezpieczamy auto by w przypadku jego uszkodzenia mieć pieniądze na jego naprawę. A jak połamiemy nogi? Problem jest chyba większy. Właściwa opieka, leczenie, rehabilitacja a to wszystko wymaga środków finansowych a to daje nam właśnie ubezpieczenie NNW.

Dlaczego powinniśmy posiadać ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej może obejmować bardzo szerokie naszej aktywności życiowej. Poczynając od życia prywatnego przez zawodowe a kończąc na odpowiedzialności za skutki wad produktów. Często nieumyślnie nasze działania doprowadzają do szkody, czyli uszczerbku fizycznego, moralnego bądź materialnego innej osoby. Wówczas jesteśmy zobligowani do zrekompensowania tej szkody.

Jeśli nie mamy zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia, musimy szkodę zrekompensować z własnych środków. Ubezpieczenie OC ma więc podwójny aspekt. Z jednej strony chroni majątek ubezpieczonego (tego który szkodę wyrządził) a z drugiej strony daje gwarancję poszkodowanemu (temu któremu szkoda została wyrządzona) do uzyskania adekwatnej rekompensaty za poniesioną szkodę.

Okiem eksperta:

Bożena Wolińska jest prawnikiem. Od wielu lat kieruje Biurem Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych w PTU S.A. . Współpracuje z Rzecznikiem Ubezpieczonych i jest autorem wielu publikacji na temat ubezpieczeń. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę doubezpieczając dziecko w trakcie roku szkolnego?

To dość ważne pytanie. Należy pamiętać, że w przypadku gdy dziecko dozna urazu skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu, z reguły wypłacane jest świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu. Oznacza to, że przy niewielkim urazie (np. 3% uszczerbku na zdrowiu) i przy niskiej sumie ubezpieczenia (np. 10.000 zł) wysokość świadczenia wyniesie 300 zł. Jeżeli chcemy zatem mieć bardziej realną ochronę ubezpieczeniową, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. Warto tez pamiętać o tym, jakie w danej umowie obowiązują wyłączenia z zakresu ubezpieczenia.

Jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie najbardziej korzystny w trakcie rodzinnych wyjazdów wakacyjnych?

To zależy dokąd się wybieramy na wakacje. Jeżeli wakacyjne wojaże przewidzieliśmy poza granicami Polski, niezbędne jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. I nie zwalniają nas z tego obowiązku regulacje dotyczące pokrywania kosztów leczenia w Unii Europejskiej (w każdym kraju UE  Polacy objęci systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, korzystają z prawa do leczenia na zasadach analogicznych jak obywatele danego Kraku UE). Ubezpieczenie komercyjne pokrywa też koszty repatriacji do kraju (koszty transportu osoby chorej), koszty lekarstw i środków pomocniczych itp.

Na wyjeździe może się wiele zdarzyć. Pamiętajmy więc także o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego i oczywiście odpowiedzialności cywilnej.

Na jaką sumę ubezpieczenia powinniśmy ubezpieczyć dziecko przed wyjazdem na tygodniowe kolonie, jednodniową wycieczkę szkolną?

Jak już wcześniej wspomniałam realne wsparcie w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, na którą zawarta jest umowa. To właśnie ten element przesądza o wysokości przyznanego świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. I nie ma tu znaczenia czy ubezpieczenie będzie obejmowało jeden dzień, tydzień czy cały rok. Suma ubezpieczenia poniżej 10.000 zł  zapewnia niewielkie świadczenia. Standardowo na rynku spotykamy ubezpieczenia od 5.000 zl do 100.000 zł. Wysokość składki będzie też zależała od wysokości sumy ubezpieczenia ale także od czasu udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Foto: Istockphoto.com